Våre elektro tjenester

El-tjenester i hele Hallingdal

Espegard Elektro leverer alt fra mindre til større el-installasjoner i hele Hallingdal. Boliger, hytte, næring og industri. Renoverer du og trenger oppussing av ditt el-anlegg, eller bygger du en ny hytte? - Vi er klar for å hjelpe deg!

El-service

Vi utfører de fleste servicejobber! Alt fra en elbil-lader til oppkobling av det nye boblebadet ditt. Vurdere du å energieffektivisere oppvarmingen din? Kanskje også skifte ut gammel belysning? Her kan vi installere smart varmestyring og energibesparende LED-lys.

Usikker på el-sikkerheten ved ditt anlegg? Vi utfører full elsikkerhetskontroll, med utbedring av evnt feil og mangler. Vi har gode priser på oppgradering av sikringsskap, med jordfeilautomater og overspenningsvern etter dagens standard. Det er mange som ikke har tilfredsstillende branndeteksjon i hjemmet. Vi setter opp etter dagens krav. I den forbindelse er det naturlig å nevne komfyrvakten, med kravet som kom i 2010.

Bolig og hytte

Med lang erfaring innen bolig- og hytte-installasjon tilbyr vi gjennomtenkte el-anlegg, med funksjonelle løsninger. Riktig dimensjonering og beregning etter dagens behov, med fremtidige muligheter i bakhodet.

Vi sørger for å rådgi deg innen smarthus, oppvarmingsløsninger, moderne belysning og effekt-uttak for husholdningsapparater. Lading av både kjøretøy og elektronikk må det tas høyde for, og trygghet vedrørende brann og vannlekkasje er en selvfølge. Vi legger også opp datanettverk med forutsetning for god dekning i hele bygget.

Bo-kompleks

Vi tar hele jobben! Prosjektering av effekt- og energi-behov. Fremføring av strøm med hovedtavle og underfordelinger. Avklaring vedr plassering AMS-målere og grensesnitt fibernettverk.

Ulike modeller for oppvarming og energikilder. Prosjektering og utførelse av brann og nødlys. Integrasjon mellom tekniske anlegg som heis, røyk/klima-luker, dørautomatikk, sprinkler, ventilasjon osv. Installasjon av EKOM-nett i fellesanlegg og leiligheter. Rasjonell lysstyring i felles- og garasjeanlegg. Ladestasjoner med lastbalansering og tredjeparts betalingsløsninger.

Næringsbygg

Vi kan både ta hele, eller deler av prosjektet. Dimensjonering etter fremtidig effektbehov, og etter type bruk av bygget. Ulike modeller for oppvarming og nedkjøling. Energieffektiv belysning.

Prosjektering og utførelse brann/nødlys. Kabling av tekniske anlegg for videre integrasjon mot SD-anlegg. Strukturert kabling EKOM, med uttak i felt og klar til patch i distribusjonsrom.

Driftsbygg

Vi tar hele oppdraget, hva angår ulike driftsbygg! På tidlig stadie gjør vi dimensjonering av kapasitet etter karakteristikk og samtidighet på de ulike lastene.

Sammen med brukere ønsker vi å gjøre en funksjonell og robust installasjon som også er tilpasningsdyktig for fremtidige utvidelser/ombygging. Vi tar hensyn til miljø og inneklima, og ikke minst; sikkerheten til brukerne av bygget.

Utendørs el-arrangement

Behov for provisorisk strøm til et arrangement? Varmekabel for vann/avløp, i takrenna eller i den isete oppkjøringa? Frittstående ladestasjoner for elbil? Gangbelysning i hagen eller LED-stripe som lyssetter hele fasaden?

Vi sørger for utendørs installasjoner som står seg! Ved ytre påvirkninger som fukt, sollys og varierende temperaturer faller levetiden drastisk på de fleste installasjoner. Vi er opptatt av å bruke riktige komponenter og gode faglige løsninger.

La oss komme i kontakt

Hos oss kan du være trygg på at jobben blir utført presist og til tiden.

Ta kontakt med oss her